Klinikbilder Dingle 010

Vi har drop-in vaccination tisdagar kl 17-19 på kliniken i Dingle, där vi tar emot både smådjur och häst för vaccinering.

Prisexempel vid vaccination på klinik

Vaccination hästinfluensa 450 kr

Vaccination hund DHPPi 350 kr

Vaccination kattpest/kattsnuva 330 kr